Μακάρι η εβδομάδα να διαρκούσε όσο αυτό το τραγούδι!