Σύμφωνο συμβίωσης για όλα τα ζευγάρια ανεξάρτητα από το φύλο τους

toportal.gr

Στη δημοσιότητα δώθηκε η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων για το νεό Σύμφωνο Συμβίωσης, το οποίο περιλαμβάνει και πλέον όλα τα ζευγάρια ανεξάρτητα από το φύλο τους. Όλο το νομοσχέδιο βρίσκεται εδώ, αλλά τα δυο σημαντικά άρθρα είναι τα 1 και 5.
 

Άρθρο 1 — Σύσταση

Η συμφωνία δύο ενήλικων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, με την οποία ρυθμίζουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο συμβίωσης) καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου.
 

Άρθρο 5 — Σχέσεις των μερών

Στις προσωπικές σχέσεις των μερών του συμφώνου μεταξύ τους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις σχέσεις των συζύγων από το γάμο, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ειδική ρύθμιση στον παρόντα ή άλλο νόμο.