Συγκροτείται ειδική ομάδα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και της ανεργίας

avgi.gr

Τα σοβαρά ζητήματα της ανθρωπιστικής κρίσης και της ανεργίας στην Ελλάδα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανεργία των νέων.

Συμφωνήθηκε ότι, παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις, πρέπει να διερευνηθούν οι δυνατότητες της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης κονδυλίων που είναι ήδη διαθέσιμα, ώστε να τονωθεί η ανάπτυξη και να αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και την καταπολέμηση της ανεργίας, ιδίως των νέων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην συνάντηση αποφασίστηκε να συγκροτηθεί άμεσα ειδική ομάδα, αποτελούμενη από υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη και στελέχη της προεδρίας της Κομισιόν για να συντονίσει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες.

Στην κατεύθυνση αυτή θα αξιοποιηθούν πόροι από:

  • Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (European Regional Development Fund)
  • Τα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (European Social Fund)
  • Την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Initiative)1
  • Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (Fund for European Aid to the Most Deprived)

Η πρώτη σύγκληση της ομάδας θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.