Οι Έλληνες ευρωβουλευτές και τα μεταλλαγμένα

enallaktikos.gr

Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η νομοθεσία που επιτρέπει στα κράτη μέλη της ΕΕ να αποφασίσουν τα ίδια για την καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, ανοίγοντας τον δρόμο στις εταιρείες βιοτεχνολογίας να εισχωρήσουν στα χωράφια της Ευρώπης με τα δηλητήριά τους. 

 
Οι Έλληνες ευρωβουλευτές που ψήφισαν υπέρ: Ν.Ανδρουλάκης (ΠΑΣΟΚ), Γ.Γραμματικάκης και Μ.Κύρκος (Ποτάμι), Γ.Κύρτσος και Μ.Κεφαλογιάννης (ΝΔ).